Loading...
CoachEndt psychosociale hulpverlening, 
coaching en training to the point
Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale Hulpverlening

Soms zijn gebeurtenissen in je leven zo ingrijpend dat je het gevoel hebt vast te komen zitten. Het lukt dan niet alle problemen op een rij te zetten, grote en kleine problemen uit elkaar te houden. Je verliest voor je gevoel het overzicht over alles en weet niet meer welke stappen je moet nemen om je leven weer op de rit te krijgen.

Pychosociale hulpverlening richt zich op ondersteuning bij alle mogelijke problemen en spanningen die je in het dagelijkse leven kunt ervaren, zowel psychische problemen als sociale problemen. Voorbeelden zijn: problemen thuis of op het werk, problemen in relaties met anderen, verlies van een dierbare of  depressiviteit.
Vaak ontstaan als gevolg van deze problemen lichamelijke klachten : hoofdpijn, hartkloppingen, angsten  of het zoeken van een vlucht in alcohol/ drugs of eten.

Psychosociale hulpverlening helpt je bij het krijgen van inzicht in de situatie. Door middel van gesprekken en andere werkvormen krijg je weer grip op je leven, (her) ontdek je je eigen kwaliteiten welke je kunt toepassen in de toekomst om op een andere wijze met de dingen die je tegen komt om te kunnen gaan.
De eigen verantwoordelijkheid van jou als client zal hierbij op de voorgrond staan. 

In gesprekken maar ook in oefeningen die de balans tussen lichaam en geest  herstellen en je inzicht geven in eigen kracht en mogelijkheden, ga je aan de slag met als doel zelf om te kunnen gaan met lastige situaties waarbij je de moed en hebt om vanuit je eigen verantwoordelijkheid keuzes te kunnen en durven maken.
^
Individuele coaching

Individuele coaching

Ieder mens heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Soms zijn er momenten in je (werk) leven dat je de talenten even uit het oog bent verloren en het gevoel hebt vast te zitten.
Of je zoekt nieuwe uitdagingen of wilt gewoon even sparren.
Coaching kan daarbij de juiste ondersteuning geven.

In het coachtraject ben jij zelf de eigenaar van je ontwikkel – leertraject.
Als coach ondersteun ik in het helder krijgen van het doel wat je met het traject wilt behalen en vervolgens in het proces om dat doel te bereiken.
Daarbij ga ik uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht, help ik bewustwording te creëren in patronen die jou belemmeren en onderzoeken we de talenten en drijfveren die jou kunnen versterken.
^
Teamcoaching

Teamcoaching

Het werken in een team stelt hoge eisen aan de teamleden. Werkwijze, communicatie,
interactie, zomaar een paar thema’s die het succes van een team kunnen maken of breken.

Als teamcoach ondersteun ik teams in hun ontwikkelproces maar ook op momenten van interne spanningen, conflicten of ontevredenheid kan teamcoaching een goed middel zijn.

Coachen van teams is niet heel anders dan het coachen van individuen.
Ook bij teamcoaching ga ik met de teamleden op zoek naar het gewenste resultaat en
ondersteun ik om inzicht te krijgen in belemmerende patronen die het proces verstoren en kijken we vanuit kwaliteiten van de teamleden om het proces weer in beweging te krijgen.
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de teamleden is ook hierbij essentieel.
^
Over Coachendt

Over Coachendt

Ik ben Marjan van der Endt. Vanuit mijn achtergrond als hulpverlener ( in verschillende sectoren) ben ik het trainers en coachingsvak ingestapt. Naast het maken van veel vlieguren en te leren in de praktijk heb ik diverse opleidingen gevolgd om mij verder als trainer en coach te bekwamen. Voeg daar wat persoonlijke ervaringen en de drive om nieuwe uitdagingen aan te gaan bij en zie daar: CoachEndt is een feit.

Iedere dag is weer een dag vol leermomenten maar dan moet je ze wel willen en durven zien! Daar geloof ik in: leren door successen en door tegenslagen. Zoals iedereen heb ik ook zelf zowel de tegenslagen als successen mogen ervaren. Ik heb geprobeerd daar mijn leerervaringen uit te halen en mezelf te ontwikkelen. De successen en tegenslagen te gebruiken als spiegel om naar mijzelf te kijken

Mijn stijl als coach/trainer is persoonlijk en empatisch. De relatie met de ander vormt de basis. Van daaruit werk ik doelgericht, durf ik kritisch te zijn en de ander te raken zonder daarbij zwaar op de hand te worden maar ook met humor en luchtigheid.  Ik daag mensen uit naar zichzelf te kijken, belemmerende patronen te ontdekken en in beweging te komen tot
ontwikkeling, verandering en groei.

 Ik geloof in coaching omdat ik ervan overtuigd bent dat JIJ ZELF degene bent die eigenaar is van het eigen leer- veranderproces. Door middel van coaching kun je lastige situaties patronen herkennen en leren doorbreken en jezelf ruimte geven weer verder te groeien.
^
Tarieven

Tarieven

Voor zowel psychosociale hulpverlening, individuele coaching als teamcoaching is een telefonisch kennismakingsgesprek altijd vrijblijvend en kostenloos.
Naar aanleiding van dit gesprek zal er een intakegesprek volgen en op maat een aanbod worden gemaakt.

Voor psychosociale hulpverlening en individuele coaching geldt het tarief van 85 euro per uur.

Een coachingstraject duurt gemiddeld 6 – 8 bijeenkomsten ( exclusief de intake en evaluatie). Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten
( €0,35 per gereden kilometer)
De duur van psychosociale hulpverlening is afhankelijk van de soort problematiek en zal altijd in overleg met de client worden afgestemd

Voor teamcoaching worden de kosten bepaald n.a.v. het intake gesprek. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het team, eventuele reiskosten e.d.

Voor e-coaching gelden de volgende tarieven:
  • 1 x mailcontact ivm kennismaking: gratis
  • pakket van 6 x e-coaching (inclusief intake en evaluatie) : 450 euro
  • pakket van 8 x e-coaching ( inclusief intake en evaluatie) 550 euro
Vergoeding
Psychosociale hulpverlening wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed.
Kosten voor (individuele) coaching en training komen niet voor vergoeding in aanmerking.
^